علیرضا بهارلو

علیرضا بهارلو

علیرضا بهارلو (۱۳۶۳، مشهد)، دکترای هنر اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس (تهران) و پژوهشگر و مترجم حوزهٔ «هنر قاجار» است. تدریس در دانشگاه دولتی کاشان (مقطع کارشناسی ارشد)، همکاری با ناشران و نشریات هنری، همکاری با فرهنگستان هنر (نشریۀ گلستان هنر، دورۀ جدید) و خانۀ کتاب، تألیف و ترجمۀ ده‌ها مقالهٔ دانشگاهی، پژوهشی و ژونالیستی، و ویراستاری متون فارسی و انگلیسی از جمله مواردی است که در کارنامۀ علمی و هنری این پژوهشگر مشاهده می‌شود.

موارد ذیل، بخشی از فعالیت‌های وی در حوزۀ – مشخصا – ترجمۀ متون هنری قاجار و تالیف مقالات قاجاری و سایر فعالیت‌هاست:

ترجمۀ کتاب (حوزۀ قاجار):
صنایع کهن در دورۀ قاجار (ویلم فلور، 1393، نشر پیکره) / شمایل‌نگاران قاجار (اس. جِی. فالک، 1393، نشر پیکره) / نقاشی دیواری در دورۀ قاجار (ویلم فلور، 1395، نشر پیکره) / شکوه هنر قاجار (مجموعه‌مقالات فرهنگ، هنر و کاشیکاری عصر قاجار) (جنیفر اسکرس، 1399، نشر خط و طرح) / پرتره‌های سلطنتی قاجار (جولین رابی، 1399، نشر دانیار) / نگارستان گمشده (مجموعه‌مقالات نقاشی و هنر عصر قاجار) (لیلا دیبا، 1400، نشر خط و طرح) / فرهنگ و زندگی در ایرانِ عصر قاجار و خاورمیانه (جنیفر اسکرس، 1400، نشر دانیار) / تصویر زن در هنر قاجار (مونیعه شخب ابوضیاء و نور سوبرزخان، 1401، نشر دانیار) / نقاشی‌های سلطنتی ایران در عصر قاجار (لیلا دیبا و مریم اختیار، 1401، نشر خانه فرهنگ و هنر مان)

تألیف مقاله (حوزۀ قاجار):
عناصر زیبایی‌شناختی در دیوارنگاره‌های قاجاریِ معراج پیامبر (دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سال 5، شمـارۀ 13، فروردین و اردیبهشت 1396) / از شکار تا کارزار: مضامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار (نشریه‌ «هنرهای صناعی ایران»، دانشگاه کاشان، شماره‌ 3، پاییز و زمستان 1397) / قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار (فصلنامۀ «هنرهای زیبا»، دانشگاه تهران، دورۀ 25، شمارۀ 1، بهار 1399) / خاستگاه و تحول نقشمایۀ شاخ فراوانی (کورنوکوپیا) در هنر و معماری عصر قاجار (دوفصلنامۀ «مطالعات معماری ایران»، دانشگاه کاشان، دورۀ 9، شمارۀ 18، پاییز و زمستان 1399) / معیارهای گفتمان هنری در نیمه اول و دوم عصر قاجار با تکیه بر ویژگی‌های سبک‌شناختیِ دیوارنگاره صف سلام کاخ نگارستان و عمارت نظامیه (دوفصلنامۀ «مطالعات تطبیقی هنر»، دانشگاه اصفهان، دورۀ 10، شمارۀ 19، بهار و تابستان 1399) / بازخوانی نقش و جایگاه رستم در کاشی‌نگاره‌های عصر قاجار (با نگاهی بر سردر گذرگاه‌ها، بناها و نمونه‌های واحد) (فصلنامۀ «نامۀ هنرهای تجسمی و کاربردی»، دانشگاه هنر تهران، دورۀ 14، شمارۀ 32، تابستان 1400) / تأثیر عکاسی بر تحولات بصری آثار لاکی در دوره قاجار (با تأکید بر قلمدان‌نگاری‌ و چهره‌پردازی) (فصلنامۀ «نگره»، دانشگاه شاهد، دورۀ 17، شمارۀ 63، پاییز 1401) / شمایل‌نگاری مذهبی قاجار در سایۀ تأثیرات فرهنگ غرب (نمونۀ مطالعاتی: قاب آینه‌ی لاکی، اثر محمداسماعیل نقاش‌باشی اصفهانی) (فصلنامۀ «هنرهای زیبا»، دانشگاه تهران، شمارۀ 1، دورۀ 27، بهار 1401) / بازخوانی جایگاه و هویت زنان هنرمند قاجاری با نگاهی به رقم‌ها و ترقیم‌ها (در گذار از عهد فتحعلی‌شاه تا آغاز پهلوی) (دوفصلنامه‌ «تحقیقات تاریخ اجتماعی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

برای اطلاعات بیشتر و خرید برخی از آثار علیرضا بهارلو بر روی تصویر کتاب‌ها کلیک نمایید.

گالری‌‌های مشابه